Guangzhou Pearl River Cable Co., Ltd.    Address: No. 26, Gaohu Road, High-tech Industrial Park, Conghua Development Zone, Guangzhou